Učíme se třídit odpad – Odpadkové koše na tříděný odpad v naší škole


Životní prostředí je důležité pro všechny. Abychom mohli žít v čistém a zdravém prostředí, je důležité, abychom se naučili třídit odpad. Třídění odpadu nám pomáhá minimalizovat množství odpadu, který je vyhozen do přírody, a tím zabraňuje znečišťování životního prostředí.

V naší škole jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu. Začali jsme instalací odpadkových košů na tříděný odpad. Každý koš je vybaven popisem, který uvádí, které druhy odpadu do něj patří.

Jaké druhy odpadu jsou v naší škole tříděny?

V naší škole se třídí následující druhy odpadu:

  • Papír – všechny druhy papíru, jako jsou noviny, časopisy, obálky, krabice atd.
  • Plast – všechny druhy plastů, jako jsou lahve, obaly, sáčky atd.
  • Sklo – všechny druhy skla, jako jsou lahve, obaly, sáčky atd.
  • Kovy – všechny druhy kovů, jako jsou plechovky, obaly, sáčky atd.
  • Bio odpad – všechny druhy biologického odpadu, jako jsou zbytky jídla, listí, tráva atd.

Jak se můžeme zapojit do třídění odpadu?

Třídění odpadu je důležité pro každého. Každý může přispět k ochraně životního prostředí tříděním odpadu. Každý den bychom měli vyhodit odpad do správného koše. Měli bychom také zvážit, zda některé věci můžeme recyklovat nebo opětovně použít.

Nábytek Levněji nabízí širokou škálu odpadkových košů na tříděný odpad. Můžete si vybrat z široké škály košů, které se hodí do jakéhokoli prostředí. Navštivte Nábytek Levněji a objednejte si odpadkové koše na tříděný odpad pro vaši školu.